teleskop pipa Archive

Pengaman sistem kemudi

Pengaman Pada Sistem Kemudi Sistem kemudi jenis biasa Sistem kemudi ini tidak mempunyai elemen pengaman sehingga bila terjadi kecelakaan,